Termékek Menü

Rólunk

A női uszodai tapasz kifejlesztője és forgalmazója a GynoPatch Kft. Célunk, hogy minél több nőhöz juttassuk el ezt a prevenciós eszközt.

Nőgyógyászati rendeléseimen évti­ze­dek óta tapasztalom, hogy a nőknek mekkora szervi és pszichés bajokat okoz­nak a vízben szerzett be­teg­sé­gek. Elhatároztam, hogy valódi, hatá­sos, de ár­tal­matlan meg­ol­dást kere­sek ezek mege­lő­zé­sé­re. A GynoPatch női uszodai tapasz a kiváló ötlet, a leg­modernebb orvosi anya­gok kuta­tása és a sokéves fej­lesz­tés ered­mé­nye. Biztos vagyok benne, hogy általa végre sikerül elébe mennünk a vízben szerez­hető női fertőzéseknek.

Dr. Kovács Péter

Dr. Kovács Péter
szülész-nőgyógyász
főorvos, feltaláló

A G1 Intézetben kiemelten fog­lal­ko­zunk a beteg­ségek meg­elő­zé­sével is. Örömmel fogad­tuk kol­lé­gám talál­má­nyát. Büsz­kék vagyunk rá, hogy részt vehet­tünk a kifej­lesz­té­sében.
A GynoPatch tapaszt jól ismerve ki­je­lent­he­tem, hogy egy valódi prob­lé­má­ra végre a valódi meg­oldást nyújtja: hatá­so­san véd helyes hasz­ná­lat­tal, ami könnyen meg­ta­nul­ható.
Meg­győ­ző­dé­sem, hogy ez a kiváló ter­mék képes ered­mé­nye­sen vissza­szo­rí­tani a női beteg­sé­gek számát.

Dr. Szőnyi György

Dr. Szőnyi György
szülész-nőgyógyász,
a G1 Intézet orvos-igazgatója,
a GynoPatch Kft. ügyvezetője

G1 Intézet SzNPTT

A GynoPatch Kft. adatai:

Székhely: 1036 Budapest, Lajos u. 74‑76. III. emelet
Cégjegyzékszám: 01‑09‑904008
Adószám: 14441060‑2‑41
Bankszámla-szám: 10401055-50526689-87511003 (K&H)

A GynoPatch WebShop adatai:

Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve: Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal.
Nyilvántartási szám: 13398.

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-113782/2017.

Szállítás akár ingyen

Rendeljen 3 dobozt, és a szállítási díj felét mi álljuk! 
5 doboz szállítása ingyenes.